Het onderste deel van de toren bestaat uit betonnen segmenten.
Het bovenste deel uit stalen segmenten.
In het vakjargon heet dit een hybride toren.