We wachten op het finaal transport om te starten met de bouw.